Tại sao Microsoft chọn Windows 10 thay vì Windows 9?

Tại sao Microsoft đã không chọn tên gọi Windows 9 cho phiên bản hệ điều hành tiếp theo của Windows, thay vào đó là Windows 10.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Windows 10, microsoft

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM