Hàn Quốc thông qua luật cấm Apple, Google ép nhà phát triển dùng hệ thống thanh toán của store

Hàn Quốc thông qua luật cấm Apple, Google ép nhà phát triển dùng hệ thống thanh toán của store
Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua luật cấm không cho các cửa hàng app như Google Play, App Store ép nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán của họ để xử lý mọi loại giao dịch về sản phẩn, dịch vụ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM