Tổng số bệnh nhân COVID-19 nằm viện ở Mỹ cao nhất 8 tháng qua, trẻ em mắc bệnh nhiều chưa từng thấy

Tổng số bệnh nhân COVID-19 nằm viện ở Mỹ cao nhất 8 tháng qua, trẻ em mắc bệnh nhiều chưa từng thấy
Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, số lượng bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện Mỹ đã lên tới 100.000 vào ngày 26.8, mức cao nhất trong 8 tháng, do sự bùng phát dịch được thúc đẩy bởi biến thể Delta rất dễ lây lan làm ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM