Công cụ tìm kiếm kỳ dị nhất thế giới

Nếu như không tìm thấy thông tin gì trên Google, người ta tưởng rằng nó không tồn tại hoặc chúng hoàn toàn ngoài tầm với. Trên thực tế, họ nhầm hoàn toàn'.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM