Việt Nam trong ngưỡng báo động đỏ về chiến tranh mạng

Các xu hướng công nghệ mới một mặt giúp tăng cường tính linh hoạt và hiệu suất vận hành cho hệ thống CNTT, tuy nhiên cũng đặt ra không ít các thách thức trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin và quản trị rủi ro.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM