Apple trở thành công ty bị rò rỉ thông tin bậc nhất

Một ngày tháng 9, Tim Cook bước lên sân khấu tại San Francisco (Mỹ) để công bố sản phẩm hàng triệu người mong đợi. Mọi người đều chăm chú, nhưng không mấy người ngạc nhiên.

Apple trở thành công ty bị rò rỉ thông tin bậc nhất
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM