Nhà máy Samsung bị cướp tổng thiệt hại 36 triệu USD

Khoảng 20 tên tội phạm cải trang thành nhân viên Samsung đã đột nhập vào nhà máy sản xuất tại Campinas, Sao Paulo, Brazil và lấy đi số thiết bị trị giá 36 triệu USD.

Nhà máy Samsung bị cướp tổng thiệt hại 36 triệu USD
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM