Thiết bị đọc sách mới dành cho người khiếm thị

FingerReader là tên của một thiết bị đeo tay có thể giúp người khiếm thị đọc sách và thậm chí đọc cả ebook trên các thiết bị điện tử.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM