VNCERT tiếp tục cảnh báo về một lỗi bảo mật OpenSSL khác

VNCERT cho biết, tổ chức cung cấp bộ thư viện OpenSSL đã xác nhận chính thức về lỗi bảo mật có tên “TLS heartbeat read overrun”. Lỗi bảo mật này giúp hacker có thể đánh cắp từ xa các dữ liệu nhạy cảm (như khóa bí mật - private keys) trong bộ nhớ. VNCERT cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống đang sử dụng thư viện OpenSSL.

VNCERT tiếp tục cảnh báo về một lỗi bảo mật OpenSSL khác
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM