Bảng giá iPhone tháng 1/2021

Bảng giá iPhone tháng 1/2021

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua smartphone và máy tính bảng, Doanh Nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá iPhone tháng 1/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.


Trong tháng Giêng này, giá niêm yết các mẫu tại thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên so với tháng 12/2020.


Bảng giá iPhone tháng 1/2021:


:


Phiên bản 64 GB: 21,99 triệu đồng.


Phiên bản 128 GB: 23,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 25,99 triệu đồng.Bảng giá iPhone tháng 1/2021

iPhone 12 Pro Max.


:


Phiên bản 64 GB: 24,99 triệu đồng.


Phiên bản 128 GB: 26,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 28,99 triệu đồng.


:


Phiên bản 128 GB: 30,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 34,99 triệu đồng.


Phiên bản 512 GB: 40,99 triệu đồng.


:


Phiên bản 128 GB: 33,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 37,99 triệu đồng.


Phiên bản 512 GB: 43,99 triệu đồng.


iPhone 11 Pro Max:


Phiên bản 64 GB: 33,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 37,99 triệu đồng.


Phiên bản 512 GB: 43,99 triệu đồng.


iPhone 11 Pro:


Phiên bản 64 GB: 30,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 34,99 triệu đồng.


Phiên bản 512 GB: 40,99 triệu đồng.


iPhone 11:


Phiên bản 64 GB: 21,99 triệu đồng.


Phiên bản 128 GB: 23,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 25,99 triệu đồng.


iPhone Xs Max:


Phiên bản 64 GB: 28,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 32,99 triệu đồng.


iPhone Xs phiên bản 64 GB: 19,99 triệu đồng.


iPhone X:


Phiên bản 64 GB: 19,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 24,99 triệu đồng.


iPhone Xr phiên bản 64 GB: 16,99 triệu đồng.


iPhone SE 2020:


Phiên bản 64 GB: 12,99 triệu đồng.


Phiên bản 128 GB: 13,99 triệu đồng.


Phiên bản 256 GB: 16,99 triệu đồng.


iPhone 8 Plus phiên bản 64 GB: 15,99 triệu đồng.


iPhone 7 Plus phiên bản 32GB: 12,99 triệu đồng.


iPhone 7 phiên bản 32GB: 9,99 triệu đồng.


iPhone 6s Plus 32GB: 8,99 triệu đồng.


Minh Hoàng