Adobe phát hành phần mềm chỉnh sửa ảnh Lightroom cho iPad

Adobe đã phát hành một phiên bản di động cho phần mềm chỉnh sửa ảnh nổi tiếng của mình Lightroom - cho iPad. Phần mềm Lightroom cho phép bạn chỉnh sửa trên các tập tin được lưu trữ trên bộ nhớ cũng như trên điện toán đám mây.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM