Samsung và Apple thống trị thị trường smartphone

Samsung và Apple nắm giữ 87,9% lợi nhuận của thị trường smartphone trong 6 năm qua.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM