BlackBerry 10 đã có ứng dụng Microsoft OneDrive cho riêng mình

Microsoft vừa cho phát hành ứng dụng Connect to Microsoft OneDrive dành cho nền tảng BlackBerry

BlackBerry 10 đã có ứng dụng Microsoft OneDrive cho riêng mình
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : BlackBerry 10

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM