Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2030 (lần 2) với diện tích khoảng 1.586ha.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM