Báo động về khiếu kiện liên quan đến Sở hữu trí tuệ 2013

Cụ thể, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận và xử lí 43 vụ việc, tăng gấp 2 lần năm 2012. Nếu trước đây, các khiếu kiện chủ yếu liên quan đến tranh chấp nhãn hiệu thì nay có thêm nhiều vụ việc liên quan đến kiểu dáng công nghiệp và đặc biệt là sáng chế. Thanh tra Bộ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 26 cơ sở với tổng số tiền phạt 668,6 triệu đồng, tịch thu để tiêu hủy 6.975 sản phẩm giả mạo…

Thanh tra Bộ cũng đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 11 cơ sở (5 cơ sở tại Bình Dương, 6 cơ sở tại Ninh Bình), trong đó phạt 1 cơ sở ở Ninh Bình và đang hoàn tất kết luận thanh tra với 6 cơ sở tại Ninh Bình
Quay lại

STT và TTT Bình Dương và Công ty CP VNG hợp tác triển khai quản lý phòng máy

Xem tiếp

Qualcomm tuyên bố đã mua lại Palm từ HP