Lễ trao Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2013

Ngày 16/01/2014, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về KH&CN năm 2013.

Lễ trao Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2013


Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM