Intel chính thức mua lại McAfee

Intel giành quyền sở hữu thương hiệu của phần mềm bảo mật máy tính của McAfee và thay tên người sáng lập John McAfee, được sử dụng làm tên cho phần mềm bảo mật hơn 20 năm qua.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM