Trung Quốc giải quyết nguồn lao động bằng Robot

Bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt với chi phí lao động ngày càng cao trong khi nguồn nhân lực ngày càng khan hiếm? Nếu bạn đang ở 1 tỉnh của Trung quốc, một nguồn lao động sẽ không bao giờ đòi tăng lương và có thể làm việc suốt ngày đêm.


Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM