NSA 'thu hoạch' hàng trăm nghìn danh bạ người dùng internet mỗi ngày

Những tài liệu Edward Snowden cung cấp cho biết, trong năm ngoái, mỗi ngày các chi nhánh của NSA 'thu hoạch ' 444 743 danh bạ từ Yahoo email, 105 068 danh bạ Hotmail, 82 857 từ Facebook, 33 697 từ Gmail và 22 881 từ các nhà cung cấp khác.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM