Microsoft Office xuất hiện trên điện thoại Android

Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dùng Office 365 có thể download và chạy ứng dụng Office Mobile trên hệ điều hành Android.

Phiên bản Android của Office chỉ hoạt động trên điện thoại. Người dùng máy tính bảng Android như iPad phải dùng Office trên ứng dụng web vì họ vẫn chưa thể download ứng dụng chính thức trên Google Play. Các iPhone phải chạy Ice Cream Sandwich bản 4.0 hoặc cao hơn.


Như phiên bản trên iPhone, ứng dụng này cũng miễn phí, nhưng bạn phải subcribe với Office để chạy chương trình. Sau đó bạn có thể chạy Office trên tới 5 thiết bị, không tính PC hay Mac dùng khi cài đặt chương trình vào máy.

Một điểm khác nữa với hệ điều hành khổng lồ này là bạn không thể mua quyền theo dõi cho gói Office như trên iPhone mà phải vào trang web để có thể truy cập trọn gói. Mặt khác, bạn vẫn có đủ Word, Excel và Powerpoint và màn hình biến đổi phù hợp với smartphone. Ví dụ khi bạn bắt đầu soạn thảo trên Word, tất cả phần phụ của ứng dụng biến mất, tạo không gian rộng tối đa cho người dùng tập trung.


SkyDrive là nơi mặc định chứa file và lưu tài liệu của Office. Nó đã thực hiện khá tốt trên iPhone, không kể đến chức năng của Android và yếu tố thiết kế. Thêm vào đó, người dùng còn được tặng thêm 20GB lưu trữ miên phí. Tuy nhiên, Office Mobile trên Android bị hạn chế hơn trên Windows Phone với khả năng mở những tệp tin 'copy-protected” và khả năng kết nối với SharePoint và Lync. Giao diện của Office Mobile trên iPhone được Mashable đánh giá có giao diện thoáng, hướng đến tài liệu mọi lúc mọi nơi.


Snow Q