Google Translate thêm tính năng nhập từ viết tay

Mới đây công cụ dịch thuật của Google đã bổ sung tính năng cho phép người dùng có thể viết tay để nhập từ cần dịch.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM