VTC lại mất sóng 22 kênh truyền hình địa phương

Từ đầu tháng 7 đến tháng 8/2013, VTC thực hiện nâng cấp hệ thống phát sóng, những đầu thu truyền hình số vệ tinh không phải do VTC cung cấp sẽ có thể không thu đủ số kênh phát quảng bá.

VTC lại mất sóng 22 kênh truyền hình địa phương

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM