Old School Cassette Player with HTML5 AudioVới công nghệ HTML 5 mới nhất chúng tôi xin giới thiệu một đoạn mã 'Máy nghe nhạc'
Kể từ khi cassette kiểu cũ đang dần biến mất, chúng tôi muốn kỷ niệm bằng cách chia sẻ một máy nghe nhạc học băng cassette cũ xây dựng với HTML5 âm thanh với bạn. Có đầy đủ chức năng của một băng cassette cổ điển (play, dừng lại, tua lại, chuyển đổi nhanh về phía trước và phía) và sử dụng HTML5 âm thanh. Băng từ bên trong nên di chuyển cũng như phù hợp. Một mô phỏng hoàn hảo của băng cassette cổ điển, nó thực sự chỉ là một thử nghiệm thú vị. Có thể bạn sẽ tìm thấy nhiều lỗi!


“In 1962 Philips invented the compact audio cassette medium for audio storage, introducing it in Europe in August 1963 (at the Berlin Radio Show), and in the United States (under the Norelco brand) in November 1964, with the trademark name Compact Cassette.'
Compact Cassette, Wikipedia