Creative Web Typography Styles


Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ tạo ra những phong cách typography web khác nhau bằng cách sử dụng các plugin jQuery lettering.js và kỹ thuật CSS khác nhau. Đối với một số ví dụ, chúng tôi cũng sẽ thêm di chuột quá trình chuyển đổi để làm những điều một chút tương tác nhiều hơn.

Mẫu 1


Ý tưởng của ví dụ đầu tiên là để tách hoặc cắt một từ khi bay bổng và làm cho một từ khác xuất hiện trong khoảng cách. Cho rằng chúng tôi sẽ cần một cấu trúc đặc biệt.


<h2 class="cs-text">
<span class="cs-text-cut">
Smooth
</span>
 
<span class="cs-text-mid">
Operator
</span>
 
<span class="cs-text-cut">
Smooth
</span>
</h2>Từ đó sẽ được hiển thị ban đầu, sẽ được nhân đôi. (Lưu ý rằng tất cả các ví dụ này dành cho các mục đích trang trí và có thể không được 'SEO friendly'.)
Chúng tôi sẽ áp dụng các plugin lettering.js cho các từ có nghĩa rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian xung quanh từ đầu tiên và cuối cùng (bản sao):

$(".cs-text-cut").lettering('words');Bây giờ, chúng ta hãy xem css. Trước hết chúng tôi sẽ thiết lập chiều rộng và chiều dài :

.cs-text {
width: 645px;
margin: 120px auto 30px;
cursor: default;}Đặt thiết lập mặc định của thẻ span là block:


.cs-text > span
{ display: block;}