Fullscreen Video Slideshow with BigVideo.js

Fullscreen Video Slideshow with BigVideo.js

Mã nguồn 19-09-2012, 17:03

Chúng tôi sẽ hưỡng dẫn làm thế nào để tạo slideshow nền bằng video động hoặc một slider bằng Bigvideo.js một Plugin

Old School Cassette Player with HTML5 Audio

Old School Cassette Player with HTML5 Audio

Mã nguồn 17-09-2012, 03:05

Vintage định dạng đáp ứng công nghệ web hiện đại: máy nghe nhạc âm thanh HTML5 với các điều khiển thực tế. Hôm nay

BookBlock: A Content Flip Plugin

BookBlock: A Content Flip Plugin

Mã nguồn 17-09-2012, 02:35

Một plugin jQuery mà sẽ tạo ra một thành phần giống như cuốn sách nhỏ cho phép bạn điều hướng thông qua các mục của nó

Photo Booth Strips with Lightbox

Photo Booth Strips with Lightbox

Mã nguồn 16-09-2012, 03:05

Băng ảnh đứng đẹp mắt với Lightbox 2 di chuyển bằng cách lăn bi với phong cách lạ với 'Photo Booth Strips with Lightbox'

Creative Web Typography Styles

Creative Web Typography Styles

Mã nguồn 16-09-2012, 02:53

Với một chút CSS ma thuật, chúng ta có thể chuyển đổi văn bản vào kiểu chữ rất đẹp và bỏ qua việc sử dụng các hình ảnh