Đồng bộ SMS Android với Gmail trên Chrome

Đôi khi bạn bận làm việc trên máy tính và không tiện ngừng tay để trả lời SMS trên điện thoại. Phần mở rộng Gtex cho trình duyệt Chrome chính là giải pháp trong trường hợp này.

Đồng bộ SMS Android với Gmail trên Chrome

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Android, Gmail, Chrome, Google, Store

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM