7 môi trường Desktop dành cho người dùng Linux

Không có một môi trường Desktop nào được coi là chính thức cho Linux và cũng không giống như hệ điều Windows, người dùng Linux có quyền lựa chọn giữa nhiều môi trường Desktop khác nhau, tất cả đều mang những phong cách và thế mạnh riêng của nó. Bạn có thể cài đặt một trong những môi trường này sau khi cài đặt bản phân phối Linux của mình và dễ đàng chuyển đổi giữa chúng từ màn hình đăng nhập.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM