Dự phòng SMS trong điện thoại Android vào Gmail

Tin nhắn văn bản SMS rất dễ dàng bị xóa hay mất đi một cách vô tình. Đổi điện thoại, điện thoại hỏng hay một cú nhấp ngón tay bất cẩn đều có thể khiến bạn mất đi những tin nhắn quan trọng hay chưa kịp đọc

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM