Cài đặt Windows 8 trên USB thật đơn giản

Trong những năm qua, vẫn chưa có một phương pháp hiệu quả để tải về Windows và cài đặt một đĩa khởi động đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, cuối cùng Microsoft đã khắc phục được vấn đề này trong Windows 8.x.


Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM