Máy tính chạy Windows 8 của tôi cài đặt những gì?

Tôi đang muốn nói đến những ứng dụng mà ai cũng có thể dùng và được chạy trên Windows 8. Dưới đây là chia sẻ của tôi về một số ứng dụng và game mà tôi đã cài đặt trong chiếc máy tính chạy Windows 8 của mình.Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM