Sao lưu và phục hồi hệ thống trong Windows 8.1

Đây là chức năng rất tuyệt vời với những người dùng thường xuyên sao lưu và phục hồi hê thống với phần mềm của hãng thứ ba như Norton Ghost. File sao lưu này sẽ khác với file sao lưu được tạo ra từ câu lệnh RecImg bởi chúng sẽ chứa toàn bộ các dữ liệu về ổ hệ thống, trong đó bao gồm các các file và thiết lập khác của người dùng, điều này không có nếu bạn sử dụng câu lệnh RecImg để tạo file sao lưu (file backup).Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM