Feedly bị hacker tấn công đòi tiền chuộc

Feedly là dịch vụ duyệt tin RSS phổ biến trên thế giới hôm qua đã bị hacker tấn công bằng hình thức từ chối dịch vụ (DDoS) để đòi tiền chuộc.

Feedly bị hacker tấn công đòi tiền chuộc
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Feedly, hacker, DDOs

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM