Bạn có che webcam của máy tính không?


Mấy nay mình đi qua Singapore thấy rất nhiều người che camera trên laptop lại, hoặc nếu dùng máy bàn thì gỡ hẳn webcam ra khỏi PC khi nào cần sử dụng mới gắn vô. CEO Mark của Facebook cũng che camera lại, giám đốc FBI cũng khuyên điều tương tự, và xung quanh mình nhiều bạn bè cũng làm thế. Với mình thì mình không che vì nhìn vào máy rất ghê. Anh em thì sao? Bạn có che webcam trên máy tính của mình không?
Ảnh: Animal New York