Bỏ gạch đỏ dưới văn bản trong Office

Gạch chân đỏ dưới mỗi từ trong văn bản thực chất là một chức năng kiểm tra từ có chính xác không, dấu chấm, dấu phẩy có chuẩn không. Chức năng này được cài đặt mặc định với ngôn ngữ Tiếng Anh, chính vì vậy tại sao chúng ta đánh văn bản (tiếng việt) lại hiện gạch đỏ khó chịu này.

Các bước để tắt chức năng kiểm duyệt từ trong Office :

Bước 1 : Thanh điều hướng MENU chọn REVIEW chọn SPELLING & GRAMMAR :

Bước 2 : Hiển thị một hộp thoại dưới cùng bên góc trái chọn OPTIONS... :


Bỏ gạch đỏ dưới văn bản trong Office

Bước 3 : Bỏ chọn các mục như trên hình vẽ :

Hoàn tất : Tới đây bạn có thể tắt được chức năng khó chịu này trên Office của bạn và đây là thành quả của bạn chỉ với 3 bước đơn giản.


Quang Vinh