Xem mật khẩu đã lưu trên iOS 11

Apple đã tạo ra nhiều cải tiến trên iOS 11, trong đó có việc quản lý mật khẩu và tài khoản trên iPhone, iPad, cụ thể hơn là khả năng truy cập vào tài khoản và mật khẩu đã lưu trữ khi bạn đăng nhập vào web và ứng dụng. Trong các ứng dụng và trang web sử dụng trường username và password, iOS 11 sẽ hiển thị một biểu tượng khóa trên bàn phím. Nhấp vào khóa này sẽ cho phép bạn truy cập đến những tài khoản, mật khẩu đã lưu, sử dụng chúng để đăng nhập với vài lần chạm nhanh chóng. Nếu đang tìm mật khẩu và tài khoản đã lưu trên iOS 11 để xem, chỉnh sửa hoặc lưu thêm thì đây là nơi bạn sẽ nhìn thấy chúng. Để xem mật khẩu đã lưu trên iOS 11 bạn làm như sau:
Mở Settings trên iOS 11
Cuộn xuống và nhấp vào Tài khoản & Mật khẩu (Accounts & Passwords)
Nhấp vào Mật khẩu ứng dụng & web (App & Website Passwords)  
Sử dụng Touch ID để xác thực
Xem mật khẩu đã lưu trên iOS 11
 
 
Khi đã có được quyền truy cập vào tài khoản, mật khẩu lưu trên iOS 11, bạn có thể nhìn thấy nhiều mục đã lưu, có thể tìm kiếm. Nhấp vào một mục sẽ có Username, Password và Website tương ứng với tài khoản đó. Bạn chỉ cần nhấp và giữ cả Username, Password để sao chép chúng. Trong quá trình sử dụng iOS 11 bạn có thể gặp một số vấn đề về pin, tự động chỉnh sáng, tắt Wifi, hãy tham khảo thêm một số thủ thuật liên quan tại đây nhé: