Hướng dẫn 3 cách ẩn các tập tin và các ứng dụng trên Android

Điện thoại thông minh luôn là nơi chứa rất nhiều thông tin nhạy cảm của bạn, từ email cá nhân cho đến tài khoản ngân hàng chi tiết. Thế nên, việc bảo vệ điện thoại an toàn là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Dưới đây là 3 cách ẩn các tập tin và các ứng dụng trên Android mà bạn nên khám phá.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM