Cách làm sạch không gian lưu trữ iCloud

Theo mặc định, iPhone của bạn sẽ thực hiện các thao tác sao lưu iCloud một cách tự động, giúp bạn bảo vệ dữ liệu một cách hoàn hảo nhất. Về cơ bản, việc sao lưu trực tuyến này có thể hữu ích khi bạn khôi phục lại dữ liệu. Tuy nhiên, ngược lại chúng lại thường ngốn không gian lưu trữ iCloud vốn đã vô cùng ít ỏi. Vì vậy, tốt nhất là bạn hãy kết nối điện thoại với máy tính và thực hiện sao lưu bằng cách sử dụng iTunes, sau đó làm sạch iCloud thông qua hướng dẫn dưới đây.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : iphone, sao lưu, icloud

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM