5 cách để chạy nhiều bản sao của một ứng dụng trên máy Mac

5 cách để chạy nhiều bản sao của một ứng dụng trên máy Mac
Chạy nhiều phiên bản của một ứng dụng trên máy Mac cho phép bạn làm việc với nhiều tài khoản cùng một lúc khi cần. Dưới đây là 5 giải pháp mà bạn có thể cân nhắc và lựa chọn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : thủ thuật hay, macOS

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM