Chuyển dữ liệu sang iPhone mới kể cả khi iCloud không đủ dung lượng trên iOS 15

Chuyển dữ liệu sang iPhone mới kể cả khi iCloud không đủ dung lượng trên iOS 15
Bạn muốn di chuyển dữ liệu từ iPhone hiện tại sang iPhone mới, nhưng dung lượng iCloud không đủ để sao lưu trên iOS 15? Dưới đây là cách để thực hiện.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM