Cách tăng, giảm tốc độ phát video trên iPhone iOS 15 không cần cài app

Cách tăng, giảm tốc độ phát video trên iPhone iOS 15 không cần cài app
Khi xem video trên iPhone chạy iOS 15 trở lên, bạn có thể điều chỉnh tốc độ phát video trong giao diện phát video mặc định. Đây là cách tăng, giảm tốc độ phát video trên iPhone...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM