Mẹo lưu nhiều ảnh từ Safari cùng lúc trên iOS 15

Mẹo lưu nhiều ảnh từ Safari cùng lúc trên iOS 15
Với cách dưới đây, bạn không phải lưu từng ảnh từ các trang web về iPhone theo cách thủ công.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM