Hướng dẫn tắt chế độ Sleep trên Windows 11

Hướng dẫn tắt chế độ Sleep trên Windows 11
Theo mặc định, nhiều máy tính chạy Windows 11 sẽ được đưa về chế độ Sleep sau một khoảng thời gian không hoạt động là 5 hoặc 10 phút. Nếu không muốn sử dụng, bạn có thể tắt chế độ Sleep trên Windows 11 bằng một số bước tùy chỉnh trong mục Settings.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM