Hướng dẫn đổi giọng nói và ngôn ngữ của Siri trên MacOS

Hướng dẫn đổi giọng nói và ngôn ngữ của Siri trên MacOS
Có thể bạn chưa biết, Apple giờ đây đã cho phép người dùng thay đổi giọng nói và ngôn ngữ của Siri trên MacOS thay vì mặc định như trước đây.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM