Đây là cách sử dụng Widget trên Windows 11 dành riêng cho bạn

Đây là cách sử dụng Widget trên Windows 11 dành riêng cho bạn
Trong Windows 11, hệ thống Widget đã được làm mới hoàn toàn. Bạn có thể truy cập, theo dõi rất nhiều loại thông tin khác nhau trên một khu vực duy nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM