Tại sao không online và tắt online nhưng Messenger vẫn hiện sáng? Cách khắc phục như thế nào?

Tại sao không online và tắt online nhưng Messenger vẫn hiện sáng? Cách khắc phục như thế nào?
Đôi lúc bạn sử dụng mạng xã hội Facebook, bạn sẽ gặp tình trạng không online hoặc đã tắt trạng thái hoạt động nhưng nút xanh vẫn sáng. Trường hợp này sẽ gây ra khó chịu cho bạn nhưng khắc phục nó cũng hết sức dễ dàng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM