Chia sẻ bạn mẹo hay để khóa máy tính Windows 11 khi đi vắng

Chia sẻ bạn mẹo hay để khóa máy tính Windows 11 khi đi vắng
Trong bài này, sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập và sử dụng tính năng Dynamic Lock trên Windows 11 để có thể khóa Windows từ điện thoại thông qua kết nối Bluetooth.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM