Cách khôi phục tệp từ File History trên Windows 11

Cách khôi phục tệp từ File History trên Windows 11
Trong bài này, sẽ hướng dẫn những người mới làm quen với Windows 11 cách khôi phục các tệp và thư mục thông qua tính năng File History trong trường hợp tệp gốc bị mất hoặc bị hỏng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM