Công nghệ siêu phân luồng - Hyper Threading (HT) là gì?

Công nghệ siêu phân luồng - Hyper Threading (HT) là gì?
Công nghệ siêu phân luồng - Hyper Threading dần đã phổ biến trên các thế hệ CPU của Intel, với nhiều ưu điểm vượt trội, tiết kiệm thời gian xử lý các tác vụ. Dường như đây là một xu hướng 'phải có' trên mỗi CPU hiện nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM