Cách tải ứng dụng DaNang Smart City để bạn dễ dàng khai báo tích hợp

Cách tải ứng dụng DaNang Smart City để bạn dễ dàng khai báo tích hợp
Ứng dụng DaNang Smart City giúp khai báo tích hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QR khai báo y tế trên điện thoại. Sau đây là cách tải ứng dụng DaNang Smart City...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM