Intel AVX-512 là gì? Mang lại ý nghĩa gì cho CPU Intel?

Intel AVX-512 là gì? Mang lại ý nghĩa gì cho CPU Intel?
Intel AVX-512 là phần tệp vector mở rộng để hỗ trợ cho chipset với tập lệnh có kiến trúc x86 nhưng trên thanh ghi bộ tích lũy của chúng là 512 bit.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM